loginSalasana hukassa? Voit tilata uudet tunnukset täältä!

login

RISKWEB

Tiedätkö kuinka monta työtapaturmaa sattuu vuosittain? Onko sinulla käsitystä, paljonko suoria ja epäsuoria kustannuksia työtapahturmista johtuvat poissaolopäivät keskimäärin aiheuttavat? Tai osaatko arvioida tilapäisen tuotantokatkoksen hinnan? Jos et haluakaan tietää, kannattaa ennakoida, välttää ja tunnistaa riskit sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet tapaturmien ehkäisemiseksi.

RiskWeb tarjoaa internet-pohjaisen työkalun yritystoiminnan eri riskien tunnistamiseen, niiden todennäköisyyksien ja vaikutusten arviointiin sekä ohjeet toimenpiteiden suunnitteluun ja valintaan. RiskWebin ansiosta vältyt turhilta välikäsiltä ja pääset itse edullisesti arvioimaan konkreettisesti tarpeita yrityksellesi.

RiskWeb-työkalua hyödyntämällä:

- Tunnistat, arvioit, käsittelet ja tarkkailet riskejä
- Toimimalla minimoit tuotanto- ja toimintakatkoksia
- Varmistat yrityksen toiminnan jatkuvuuden
- Reagoit häiriötilanteisiin nopeammin
- Täytät lakisääteiset toimintaedellytykset
- Saat raportit viranomaisille
- Pienennät tai siirrät vahinkojen lukumäärää, vaikutuksia ja kustannuksia

Vaihtoehtoinasi on kolme erilaista riskianalyysiä: nopea, jatkuva ja räätälöity. Riskianalyysin jälkeen päätät, mihin toimenpiteisiin haluat ryhtyä. Saat halutessasi ohjeistuksen ratkaisujen toteuttamiseksi ja kartoituksen palveluiden tarjoajista omalla alueellasi.